ผลิตภัณฑ์ต้าน ผมร่วงมาก ผมบาง ตรา “นวัตรา”

พัฒนามาจากผลงานการวิจัยของ มหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งเป็นผู้ริเริ่ม คิดค้นวิจัยนำสมุนไพรไทย “ว่านมหาเมฆ” (Curcuma aeruginosa Roxb.) มาพัฒนาเป็นสูตรสำหรับผู้มีปัญหา ผมร่วงมาก ผมบาง ศีรษะล้าน จากพันธุกรรมได้สำเร็จเป็นที่แรก ได้รับรางวัลงานวิจัยยอดเยี่ยมระดับสากล พร้อมยื่นจดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตรเป็นแห่งแรก และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ บ.สยาม นวัตต จำกัด อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา

ผลิตภัณฑ์ Nawattra

ผลิตภัณฑ์ Nawattra ประกอบด้วย

แชมพู, ครีมนวดผม และแฮร์โทนิค

ซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกตัวมีส่วนผสมของ

สารสกัดสำคัญจากว่านมหาเมฆ

ที่ยื่นจดสิทธิบัตร / สิทธิบัตร พร้อมกลิ่นหอมเฉพาะตัว

ของน้ำมันสกัดว่านมหาเมฆ

ปราศจากสารเคมีรุนแรง
และสารที่ก่อให้เกิดการตกค้างบนหนังศีรษะอีกด้ว

คลิกอ่านเพิ่มเติม >

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ Nawattra ประกอบด้วย

แชมพู, ครีมนวดผม และแฮร์โทนิค

ซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกตัวมีส่วนผสมของ

สารสกัดสำคัญจากว่านมหาเมฆ

ที่ยื่นจดสิทธิบัตร / สิทธิบัตร

พร้อมกลิ่นหอมเฉพาะตัวของน้ำมันสกัดว่านมหาเมฆ อีกทั้งยังปราศจากสารเคมีรุนแรง

และสารที่ก่อให้เกิดการตกค้างบนหนังศรีษะอีกด้วย

คลิกอ่านเพิ่มเติม >

Active Ingredients

คณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ทำการวิจัยคิดค้น พัฒนาตำรับ และ

วิธีการสกัดสมุนไพรไทยว่านมหาเมฆ (Curcuma aeruginosa Roxb.)

ด้วยกรรมวิธีการสกัดที่ยื่นจดสิทธิบัตรให้ได้สารออกฤทธิ์ตามธรรมชาติ “Germacrone”

ซึ่งมีฤทธิ์ต้านฮอร์โมนเพศที่ทำให้ผมร่วง ต้านผมบาง ต้านศีรษะล้านจากรรมพันธุ์

คลิกอ่านเพิ่มเติม >

Research

ผลิตภัณฑ์ Nawattra พัฒนาจากงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัยจากหน่วยงานรัฐบาล

อาทิเช่น ทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) , ทุนกาญจนภิเษก เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการทำวิจัยในผู้ป่วยศรีษะล้านจริง ในโรงพยาบาลของรัฐถึง 3 แห่ง

ด้วยผลงานการวิจัยระดับปริญญาเอก ทำให้สามารถคว้ารางวัลงานวิจัยยอดเยี่ยมระดับนานาชาติ

จากทั้งประเทศฝรั่งเศส และญี่ปุ่น นำความภาคภูมิใจสู่ทีมนักวิจัยชาวไทย

คลิกอ่านเพิ่มเติม >

สารสกัดสำคัญ

คณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้ทำการวิจัยคิดค้นพัฒนาตำรับ
และวิธีการสกัดสมุนไพรไทยว่านมหาเมฆ
(Curcuma aeruginosa Roxb.)
ด้วยกรรมวิธีการสกัดที่ยื่นจดสิทธิบัตร
ให้ได้สารออกฤทธิ์ตามธรรมชาติ “Germacrone”
ซึ่งมีฤทธิ์ต้านฮอร์โมนเพศที่ทำให้ผมร่วง
ต้านผมบาง ต้านศีรษะล้าน

จากกรรมพันธุ์

คลิกอ่านเพิ่มเติม >

งานวิจัย

ผลิตภัณฑ์ Nawattra พัฒนาจากงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัยจาก

หน่วยงานรัฐบาลอาทิเช่น ทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ,

ทุนกาญจนภิเษก เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการทำวิจัยในผู้ป่วยศีรษะล้านจริง ในโรงพยาบาลของรัฐถึง 3 แห่ง

ด้วยผลงานการวิจัยระดับปริญญาเอก ทำให้สามารถคว้ารางวัลงานวิจัยยอดเยี่ยมระดับนานาชาติ

จากทั้งประเทศฝรั่งเศส และญี่ปุ่น นำความภาคภูมิใจสู่ทีมนักวิจัยชาวไทย

คลิกอ่านเพิ่มเติม >

2020-08-25T14:54:48+07:00

สื่อและข่าวสาร

2020-08-25T14:54:48+07:00

สื่อและข่าวสาร

บทความเกี่ยวกับเส้นผม

บทความเกี่ยวกับเส้นผม