Slide สมุนไพรไทย ต้านศีรษะล้าน ว่านมหาเมฆ จากงานวิจัยของ ม.นเรศวร Slide ปราศจาก สารเคมีอันตราย ผลิตภัณฑ์ Nawattra Slide อุดมด้วยสาร Germacrone มีฤทธิ์ต้านผมบาง ต้านศีรษะล้านจากรรมพันธุ์ อ่านเพิ่มเติมคลิก Slide รองรับด้วยงานวิจัย
ในผู้ป่วยศีรษะล้านจริง
ในโรงพยาบาลของรัฐถึง 3 แห่ง อ่านเพิ่มเติมคลิก

ผลิตภัณฑ์ต้าน ผมร่วงมาก ผมบาง ตรา “นวัตรา”

พัฒนามาจากผลงานการวิจัยของ มหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งเป็นผู้ริเริ่ม คิดค้นวิจัยนำสมุนไพรไทย “ว่านมหาเมฆ” (Curcuma aeruginosa Roxb.) มาพัฒนาเป็นสูตรสำหรับผู้มีปัญหา ผมร่วงมาก ผมบาง ศีรษะล้าน จากพันธุกรรมได้สำเร็จเป็นที่แรก ได้รับรางวัลงานวิจัยยอดเยี่ยมระดับสากล พร้อมยื่นจดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตรเป็นแห่งแรก และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ บ.สยาม นวัตต จำกัด อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา

ผลิตภัณฑ์ Nawattra

ผลิตภัณฑ์ Nawattra ประกอบด้วย แชมพู, ครีมนวดผม และแฮร์โทนิคซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกตัวมีส่วนผสมของ สารสกัดสำคัญจากว่านมหาเมฆ

ที่ยื่นจดสิทธิบัตร / สิทธิบัตร พร้อมกลิ่นหอมเฉพาะตัว

ของน้ำมันสกัดว่านมหาเมฆ ปราศจากสารเคมีรุนแรง

และสารที่ก่อให้เกิดการตกค้างบนหนังศีรษะอีกด้ว

 

อ่านเพิ่มเติมคลิก

Anti – Hair Loss Herbal Shampoo แชมพูสมุนไพรว่านมหาเมฆ 200 มล. เสริมสร้างการเกิดใหม่ของเส้นผม
มีค่า pH เหมาะสมกับหนังศีรษะ
ปราศจาก สาร SLS, SLES, สารกันเสีย, ซิลิโคน
ราคาโปรโมชั่น 390.- อ่านเพิ่มเติมคลิก จากปกติ 450.-
Anti – Hair Loss Herbal Conditioner ครีมนวดผมสมุนไพรว่านมหาเมฆ 150 มล. บำรุงและป้องกันผมขาดหลุดร่วง
ปราศจากสารซิลิโคน
ไม่ทำลายสมดุลและ
ความชุ่มชื้นของหนังศีรษะ
ราคาโปรโมชั่น 450.- อ่านเพิ่มเติมคลิก จากปกติ 550.-
Anti – Hair Loss Herbal Tonic แฮร์โทนิคสมุนไพรว่านมหาเมฆ 50 มล. สมุนไพรสกัดเข้มข้นช่วยลดการหลุดร่วง
เสริมสร้างการเกิดใหม่ของเส้นผม
ราคาโปรโมชั่น 1090.- อ่านเพิ่มเติมคลิก จากปกติ 1,290.-

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ Nawattra ประกอบด้วย

แชมพู, ครีมนวดผม และแฮร์โทนิค

ซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกตัวมีส่วนผสมของ

สารสกัดสำคัญจากว่านมหาเมฆ

ที่ยื่นจดสิทธิบัตร / สิทธิบัตร

พร้อมกลิ่นหอมเฉพาะตัวของน้ำมันสกัดว่านมหาเมฆ

อีกทั้งยังปราศจากสารเคมีรุนแรง

และสารที่ก่อให้เกิดการตกค้างบนหนังศรีษะอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติมคลิก

Shampoo Anti – Hair Loss Herbal Shampoo แชมพูสมุนไพรว่านมหาเมฆ 200 มล. เสริมสร้างการเกิดใหม่ของเส้นผม
มีค่า pH เหมาะสมกับหนังศีรษะ
ปราศจาก สาร SLS, SLES,
สารกันเสีย, ซิลิโคน
ราคาโปรโมชั่น 390.- อ่านเพิ่มเติมคลิก จากปกติ 450.-
Conditioner Anti – Hair Loss Herbal Conditioner ครีมนวดผมสมุนไพรว่านมหาเมฆ 150 มล. บำรุงและป้องกัน
ผมขาดหลุดร่วง
ปราศจากสารซิลิโคน
ไม่ทำลายสมดุลและ
ความชุ่มชื้นของหนังศีรษะ
ราคาโปรโมชั่น 450.- อ่านเพิ่มเติมคลิก จากปกติ 550.-
Hair Tonic Anti – Hair Loss Herbal Tonic แฮร์โทนิคสมุนไพรว่านมหาเมฆ 50 มล. สมุนไพรสกัดเข้มข้น
ช่วยลดการหลุดร่วง
เสริมสร้างการเกิดใหม่
ของเส้นผม
ราคาโปรโมชั่น 1090.- อ่านเพิ่มเติมคลิก จากปกติ 1,290.-

สารสกัดสำคัญ

คณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ทำการวิจัยคิดค้น พัฒนาตำรับ และวิธีการสกัด
สมุนไพรไทยว่านมหาเมฆ (Curcuma aeruginosa Roxb.) ด้วยกรรมวิธีการสกัด
ที่ยื่นจดสิทธิบัตรให้ได้สารออกฤทธิ์ตามธรรมชาติ “Germacrone”
ซึ่งมีฤทธิ์ต้านฮอร์โมนเพศที่ทำให้ผมร่วง ต้านผมบาง ต้านศีรษะล้านจากรรมพันธุ์

อ่านเพิ่มเติมคลิก

งานวิจัย

ผลิตภัณฑ์ Nawattra พัฒนาจากงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัย
จากหน่วยงานรัฐบาล อาทิเช่น ทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) , ทุนกาญจนภิเษก เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีการทำวิจัยในผู้ป่วยศีรษะล้านจริง ในโรงพยาบาลของรัฐถึง 3 แห่ง


อ่านเพิ่มเติมคลิก

ประเมินผลความพึงพอใจของอาสาสมัครต่อการขึ้นของผม

81%

พึงพอใจ

ศึกษาประสิทธิภาพระดับงานวิจัยเชิงคลินิกโดยทีมแพทย์ผิวหนังและนักวิทยาศาสตร์ในโรงพยาบาลของรัฐ 3 แห่ง

ในอาสาสมัครชายที่มีภาวะศีรษะล้าน 87 คน โดยศึกษาแบบสุ่มเทียบกับยาหลอกและยากระตุ้นการเจริญของผม minoxidil

0
วิจัยเชิงคลินิค โดยทีมแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐ
0
อาสาสมัครชายที่มีภาวะศีรษะล้าน

รางวัลงานวิจัย

รางวัลงานวิจัยนวัตกรรมยอดเยี่ยมเหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ

จากงาน lnternational Exhibition of lnventions Geneva

ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ประจำปี 2014

รางวัลงานวิจัย JIPA Award (Japan lntellectual Property Association)

ในประเภท Best lnvention in Biotechnology “Hair Growth Control Products from a Thai Medicinal Plant” จากสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งญี่ปุ่น ประจำปี 2014

สารสกัดสำคัญ

คณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ทำการวิจัยคิดค้นพัฒนาตำรับ

และวิธีการสกัดสมุนไพรไทยว่านมหาเมฆ

(Curcuma aeruginosa Roxb.)


ด้วยกรรมวิธีการสกัดที่ยื่นจดสิทธิบัตร ให้ได้สารออกฤทธิ์

ตามธรรมชาติ “Germacrone” ซึ่งมีฤทธิ์ต้านฮอร์โมนเพศ

ที่ทำให้ผมร่วงต้านผมบาง ต้านศีรษะล้านจากกรรมพันธุ์

อ่านเพิ่มเติมคลิก

งานวิจัย

ผลิตภัณฑ์ Nawattra พัฒนาจากงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัยจาก

หน่วยงานรัฐบาลอาทิเช่น ทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ,

ทุนกาญจนภิเษก เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการทำวิจัยในผู้ป่วยศีรษะล้านจริง ในโรงพยาบาลของรัฐถึง 3 แห่ง

อ่านเพิ่มเติมคลิก

ประเมินผลความพึงพอใจของ

อาสาสมัครต่อการขึ้นของผม

81%

พึงพอใจ

ศึกษาประสิทธิภาพระดับงานวิจัยเชิงคลินิกโดยทีมแพทย์ผิวหนังและนักวิทยาศาสตร์ในโรงพยาบาลของรัฐ 3 แห่ง

ในอาสาสมัครชายที่มีภาวะศีรษะล้าน 87 คน โดยศึกษาแบบสุ่มเทียบกับยาหลอกและยากระตุ้นการเจริญของผม minoxidil

0
วิจัยเชิงคลินิค โดยทีมแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐ
0
อาสาสมัครชายที่มีภาวะศีรษะล้าน

รางวัลงานวิจัย

รางวัลงานวิจัยนวัตกรรมยอดเยี่ยมเหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ

จากงาน lnternational Exhibition of lnventions Geneva

ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ประจำปี 2014

รางวัลงานวิจัย JIPA Award (Japan lntellectual Property Association)

ในประเภท Best lnvention in Biotechnology “Hair Growth Control Products from a Thai Medicinal Plant” จากสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งญี่ปุ่น ประจำปี 2014

2020-08-25T14:54:48+07:00

สื่อและข่าวสาร

2020-08-25T14:54:48+07:00

สื่อและข่าวสาร

บทความเกี่ยวกับเส้นผม

บทความเกี่ยวกับเส้นผม

ฟรี ค่าจัดส่ง

จัดส่งฟรี เมื่อสั่งสินค้าตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไป

Nawattra Gift

สั่งซื้อสินค้าครั้งแรก รับฟรีทันทีคะแนนสะสม จำนวน 3 แต้ม มูลค่า 300 บาท

Nawattra Gift

สั่งซื้อสินค้าครั้งแรก รับฟรีทันทีคะแนนสะสม จำนวน 3 แต้ม มูลค่า 300 บาท

ฟรี ค่าจัดส่ง

จัดส่งฟรี เมื่อสั่งสินค้าตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไป