ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ Nawattra ประกอบด้วย แชมพู, ครีมนวดผม และแฮร์โทนิค

ซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกตัวมีส่วนผสมของสารสกัดสำคัญจากว่านมหาเมฆ

ที่ยื่นจดสิทธิบัตร / สิทธิบัตร พร้อมกลิ่นหอมเฉพาะตัวของน้ำมันสกัดว่านมหาเมฆ

ปราศจากสารเคมีรุนแรงและสารที่ก่อให้เกิดการตกค้างบนหนังศีรษะอีกด้วย

สารสกัดสำคัญ

คณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ทำการวิจัยคิดค้น พัฒนาตำรับ และ

วิธีการสกัดสมุนไพรไทยว่านมหาเมฆ (Curcuma aeruginosa Roxb.)

ด้วยกรรมวิธีการสกัดที่ยื่นจดสิทธิบัตรให้ได้สารออกฤทธิ์ตามธรรมชาติ “Germacrone”

ซึ่งมีฤทธิ์ต้านฮอร์โมนเพศที่ทำให้ผมร่วง ต้านผมบาง ต้านศีรษะล้านจากรรมพันธุ์

งานวิจัย

ผลิตภัณฑ์ Nawattra พัฒนาจากงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัยจากหน่วยงานรัฐบาล

อาทิเช่น ทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) , ทุนกาญจนภิเษก เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการทำวิจัยในผู้ป่วยศรีษะล้านจริง ในโรงพยาบาลของรัฐถึง 3 แห่ง

ด้วยผลงานการวิจัยระดับปริญญาเอก ทำให้สามารถคว้ารางวัลงานวิจัยยอดเยี่ยมระดับนานาชาติ

จากทั้งประเทศฝรั่งเศส และญี่ปุ่น นำความภาคภูมิใจสู่ทีมนักวิจัยชาวไทย