.

เมื่อซื้อสินค้าของนวัตตรา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 สามารถนำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในปีภาษี 2566 ตามยอดที่ซื้อจริง สูงสุด 30,000 บาท*

.

เงื่อนไขในการขอใบกำกับภาษี

1. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่จะใช้ลดหย่อนได้ต้องออกให้แก่บุคคลธรรมดา ชื่อเดียวเท่านั้น
2. หากท่านลูกค้าที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ชื่อท่านเดียว แจ้งก่อนการสั่งซื้อสินค้า
3. หากแจ้งชื่อและชำระเงินค่าสินค้าแล้วไม่สามารถขอแก้ไขชื่อบนใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีได้
4. การเปลี่ยนชื่อในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเป็นการเปลี่ยนเพื่อการซื้อสินค้าในครั้งนั้นเท่านั้น
5. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่สามารถลดหย่อนได้ ต้องมี ชื่อ-นามสกุล / เลขที่บัตรประชาชน / ที่อยู่ตามบัตรประชาชน ที่ถูกต้อง

.

ใครสามารถใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนได้บ้าง ?

โครงการนี้จะใช้ได้เฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ถึงเกณฑ์เสียภาษีเท่านั้น หากเป็นผู้ไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษี

ก็จะไม่สามารถเอาเงินค่าลดหย่อนภาษีตรงนี้ได้ โดยบุคคลที่จะสามารถใช้สิทธิ์ในโครงการช้อปดีมีคืนได้นั้น ต้องมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนได้

ยอดคืนเงินภาษี ช้อปดีมีคืน

** มาตรการลดหย่อนภาษีนี้ใช้สำหรับผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และควรเช็คสิทธิ์ของท่าน พร้อมศึกษารายละเอียดเงื่อนไขจากประกาศกรมสรรพากรเพิ่มเติมที่ www.rd.go.th