ว่านมหาเมฆ พบสารต้าน ต้านผมร่วง

ว่านมหาเมฆ เป็นพืชสมุนไพรไทย ที่ทีมนักวิจัย ม.นเรศวรได้ค้นพบสารออกฤทธิ์สำคัญในการต้านผมร่วงจากกรรมพันธุ์ และต้านฮอร์โมนเพศอันเป็นสาเหตุของผมร่วง ซึ่งมีสารออกฤทธิ์ที่สำคัญในว่านมหาเมฆคือสารกลุ่มน้ำมันหอมระเหย Germacrone, curzerenone และ 1,8-cineole

#มลภาวะ #ดูแลผมหน้าฝน #ฝนตก

ว่านมหาเมฆ เป็นพืชสมุนไพรไทย ที่ทีมนักวิจัย ม.นเรศวรได้ค้นพบสารออกฤทธิ์สำคัญในการต้านผมร่วงจากกรรมพันธุ์ และต้านฮอร์โมนเพศอันเป็นสาเหตุของผมร่วง ซึ่งมีสารออกฤทธิ์ที่สำคัญในว่านมหาเมฆคือสารกลุ่มน้ำมันหอมระเหย Germacrone, curzerenone และ 1,8-cineole
ความน่าสนใจของสารสกัดน้ำมันหอมระเหยในว่านมหาเมฆ นอกจากมีความหอมเฉพาะตัวแล้วยังมีคุณสมบัติอย่างอื่นอีก

ยังพบฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรีย !! การทำความสะอาดเส้นผม จำเป็นจะต้องทำความสะอาดบริเวณหนังศีรษะ เพื่อป้องกันการติดเชื้อของแบคทีเรีย

ความน่าสนใจของสารสกัดน้ำมันหอมระเหยในว่านมหาเมฆ นอกจากมีความหอมเฉพาะตัวแล้วยังมีคุณสมบัติอย่างอื่นอีก

ยังพบฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรีย !! การทำความสะอาดเส้นผม จำเป็นจะต้องทำความสะอาดบริเวณหนังศีรษะ เพื่อป้องกันการติดเชื้อของแบคทีเรีย

การดูแลสุขอนามัยหนังศีรษะ

หากดูแลไม่ดี มีสิ่งตกค้าง มีหลายสาเหตุเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดผมร่วงจากเชื้อแบคทีเรียได้ อาทิเช่น
 • การมีรังแค
 • การแคะแกะเกาผม เป็นประจำ ทำให้เกิดแผลหรือรอยเปิดของผิวหนังได้
 • หากเป็นรุนแรงก็อาจจะพัฒนาไปเป็น โรคปมรากผมอักเสบ (folliculitis decalvans) ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อและอักเสบเรื้อรัง

ซึ่งหลายคนอาจนึกไม่ถึงว่า ผมร่วงบางครั้งก็มาจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัสได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นการดูแลความสะอาดเส้นผมและหนังศีรษะให้ถูกสุขอนามัยจะเป็นการป้องกันผมร่วงจากเชื้อโรคดังกล่าวได้

การดูแลสุขอนามัยหนังศรีษะที่ไม่ดี มีสิ่งตกค้าง มีหลายสาเหตุเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดผมร่วงจากเชื้อแบคทีเรียได้ อาทิเช่น
 • การมีรังแค
 • การแคะแกะเกาผม เป็นประจำ ทำให้เกิดแผลหรือรอยเปิดของผิวหนังได้
 • หากเป็นรุนแรงก็อาจจะพัฒนาไปเป็น โรคปมรากผมอักเสบ (folliculitis decalvans) ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อและอักเสบเรื้อรัง

ซึ่งหลายคนอาจนึกไม่ถึงว่า ผมร่วงบางครั้งก็มาจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัสได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นการดูแลความสะอาดเส้นผมและหนังศีรษะให้ถูกสุขอนามัยจะเป็นการป้องกันผมร่วงจากเชื้อโรคดังกล่าวได้

วิธีเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับเส้นผม

การเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับเส้นผม

 • ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเส้นผม อาจพบการใช้สารเคมีปริมาณสูงเพื่อฆ่าเชื้อ ผลที่ได้อาจจะฆ่าเชื้อบนหนังศีรษะได้ แต่อาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังจากสารเคมีแทน
   
 • ว่านมหาเมฆ ที่ผ่านการสกัดโดยทีมนักวิจัย ให้ได้สารออกฤทธิ์ธรรมชาติ ซึ่งนอกจากมีฤทธิ์ในการต้านผมร่วง ยังมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรีย และลดการอักเสบอีกด้วย
จึงมีความปลอดภัยในระยะยาวเนื่องจากปราศจากสารเคมีที่รุนแรงและตกค้างบนหนังศีรษะ ทำให้เป็นสมุนไพรไทย โดยนักวิจัยคนไทยที่ได้ต่อยอดเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลเส้นผม และได้รับรางวัลงานวิจัยและนวัตกรรมการประดิษฐ์จากต่างประเทศ อันนำมาซึ่งชื่อเสียงสู่นักวิจัยชาวไทย

วิธีเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับเส้นผม

การเลือกผลิตภัณฑ์ต้านผมร่วงที่เหมาะกับเส้นผม

 • ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเส้นผม อาจพบการใช้สารเคมีปริมาณสูงเพื่อฆ่าเชื้อ ผลที่ได้อาจจะฆ่าเชื้อบนหนังศีรษะได้ แต่อาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังจากสารเคมีแทน
 • ว่านมหาเมฆ ที่ผ่านการสกัดโดยทีมนักวิจัย ให้ได้สารออกฤทธิ์ธรรมชาติ ซึ่งนอกจากมีฤทธิ์ในการต้านผมร่วง ยังมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรีย และลดการอักเสบอีกด้วย
จึงมีความปลอดภัยในระยะยาวเนื่องจากปราศจากสารเคมีที่รุนแรงและตกค้างบนหนังศีรษะ ทำให้เป็นสมุนไพรไทย โดยนักวิจัยคนไทยที่ได้ต่อยอดเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลเส้นผม และได้รับรางวัลงานวิจัยและนวัตกรรมการประดิษฐ์จากต่างประเทศ อันนำมาซึ่งชื่อเสียงสู่นักวิจัยชาวไทย