ว่านมหาเมฆ ฟาร์มออแกนิค แหล่งเพาะปลูก

ออร์แกนิค คืออะไร?

ออร์แกนิค คือ ผลผลิตจากการเกษตร ที่ได้ผ่านกระบวนการผลิตทางเกษตรที่ปลอดสารเคมีทุกชนิดที่จะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกระบวนการเลี้ยง การปลูก ต้องมีการดูแลอย่างพิถีพิถัน ก่อนที่จะเริ่มการปลูกก็จะต้องเตรียมหน้าดินด้วยวิธีธรรมชาติ เมล็ดพันธุ์ที่เลือกมาปลูกต้องสะอาดปลอดภัย เรียกได้ว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการต้องผ่านการดูแลอย่างพิถีพิถัน ตามหลักมาตรฐานสากล

ผมร่วงในเพศหญิงเป็นปัญหาสำคัญที่มองข้ามไม่ได้ ซึ่งเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุ หนึ่งในนั้นปัญหาสำคัญยังคงเป็นเรื่องของฮอร์โมนโดยเฉพาะฮอร์โมนเพศ ผู้หญิงหลายคนคิดว่าฮอร์โมนเพศชายไม่มีผลกับตัวเอง แต่ในความเป็นจริงแล้วเราพบปัญหาผมร่วงในเพศหญิงมาจากฮอร์โมนเพศชาย DHT ได้เฉกเช่นผู้ชายถึง 40% เพียงแต่ลักษณะการร่วงของเส้นผมมักมีลักษณะเฉพาะต่างจากผู้ชาย

ลักษณะผมร่วงในผู้ชายและผู้หญิงต่างกันอย่างไร

  • โดยในผู้ชายผมมักจะหลุดร่วงแบบ M shape คือร่วงจากง่ามหรือไรผมด้านหน้า และพื้นที่กลางกระหม่อม
  • ผู้หญิงมักจะพบการร่วงจากแสกผมตรงกลางก่อนมากกว่าการร่วงแบบ M shape
  • เวลาหวีผมและสระผมจะสังเกตได้ง่ายว่าเส้นผมจะหลุดร่วงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเรียกว่าภาวะ “Androgenic alopecia”
ลักษณะผมร่วงในผู้ชายและผู้หญิงต่างกันอย่างไร
  • โดยในผู้ชายผมมักจะหลุดร่วงแบบ M shape คือร่วงจากง่ามหรือไรผมด้านหน้า และพื้นที่กลางกระหม่อม
  • ผู้หญิงมักจะพบการร่วงจากแสกผมตรงกลางก่อนมากกว่าการร่วงแบบ M shape
  • เวลาหวีผมและสระผมจะสังเกตได้ง่ายว่าเส้นผมจะหลุดร่วงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเรียกว่าภาวะ “Androgenic alopecia”

กลไกผมร่วงในผู้หญิง

กลไกการเกิดเช่นเดียวกับผู้ชาย โดยเกิดจากเอนไซม์ 5-alpha reductase ทำงานเปลี่ยนฮอร์โมน testosterone ให้กลายเป็น DHT จำนวนมาก

ทำให้เส้นผมมีขนาดเล็กลงและหลุดร่วงได้ ดังนั้นการยับยั้งเอนไซม์ 5-alpha reductase ก็จะสามารถช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมในลักษณะนี้ได้เช่นกัน

กลไกผมร่วงในผู้หญิง

เมื่อเส้นผมโดนฝนหรือละอองฝน แล้วเราไม่ได้เช็ดทำความสะอาดให้แห้งดีพอ จะเกิดการหมักตัวของเชื้อโรค ด้วยความชื้นของหนังศีรษะส่งเสริมให้เกิดสภาวะที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และเชื้อรา ทำให้เกิดการคันและระคายเคืองหนังศีรษะ ก็เป็นอีกสาเหตุทำให้ผมหลุดร่วงได้

กลไกการเกิดเช่นเดียวกับผู้ชาย โดยเกิดจากเอนไซม์ 5-alpha reductase ทำงานเปลี่ยนฮอร์โมน testosterone ให้กลายเป็น DHT จำนวนมาก

ทำให้เส้นผมมีขนาดเล็กลงและหลุดร่วงได้ ดังนั้นการยับยั้งเอนไซม์ 5-alpha reductase ก็จะสามารถช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมในลักษณะนี้ได้เช่นกัน

อ่านบทความอื่นๆ ได้ ที่นี่