ผมร่วงในวัยหมดประจำเดือน

วัยทอง เป็นช่วงรอยต่อระหว่างวัยผู้ใหญ่ตอนต้นถึงวัยสูงอายุ จะอยู่ในช่วงอายุ 40 หรือ 45 ปีขึ้นไป ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะมีการผลิตฮอร์โมนเพศลดลงทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของบุคคลในวัยนี้ ส่งผลให้มีปัญหาสุขภาพที่แตกต่างจากวัยอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อปัญหาผมร่วงผิดปกติที่เกิดขึ้นในบางท่าน เมื่อเข้าสู่ภาวะวัยทอง จะเกิดภาวะฮอร์โมนเพศหญิง (เอสโตรเจน) ลดลงอย่างมาก ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ส่งเสริมความแข็งแรงของวงจรเส้นผม ทำให้เกิดอาการผมร่วง ผมบางได้

ผมร่วงในวัยหมดประจำเดือน

วัยทอง เป็นช่วงรอยต่อระหว่างวัยผู้ใหญ่ตอนต้นถึงวัยสูงอายุ จะอยู่ในช่วงอายุ 40 หรือ 45 ปีขึ้นไป ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะมีการผลิตฮอร์โมนเพศลดลงทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของบุคคลในวัยนี้ ส่งผลให้มีปัญหาสุขภาพที่แตกต่างจากวัยอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อปัญหาผมร่วงผิดปกติที่เกิดขึ้นในบางท่าน เมื่อเข้าสู่ภาวะวัยทอง จะเกิดภาวะฮอร์โมนเพศหญิง (เอสโตรเจน) ลดลงอย่างมาก ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ส่งเสริมความแข็งแรงของวงจรเส้นผม ทำให้เกิดอาการผมร่วง ผมบางได้

ในระหว่างวัยหมดประจำเดือน ระดับฮอร์โมนเพศหญิง (เอสโตรเจน) จะลดลง ส่งผลให้ฮอร์โมนเพศชาย (เทสโทสเตอโรน) มีอิทธิพลกับรากผมมากขึ้น ซึ่งทำให้ระยะการเติบโตของเส้นผมสั้นลง จากนั้นแอนโดรเจเนติก อโลพีเซียจะทำให้แสกผมตรงกลางหนังศีรษะบางลง จนมองเห็นหนังศีรษะชัดเจนขึ้น และรู้สึกว่าผมบางลงอย่างเห็นได้ชัด

กระบวนการนี้ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป และรุนแรงมากขึ้นระหว่างหรือหลังวัยหมดประจำเดือน แม้แต่ผู้ชายก็ได้รับผลกระทบจากแอนโดรเจเนติก อโลพีเซียด้วยเช่นกัน ผู้ชายมักมีปัญหาไรผมร่นเข้าหาหนังศีรษะตั้งแต่ช่วงเข้าสู่วัยรุ่น แต่เส้นผมของผู้หญิงจะบางลงตามแนวแสกผมจนมองเห็นหนังศีรษะชัดเจนในช่วงวัยหมดประจำเดือน ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า 50% ของผู้หญิงอายุ 50 ปีขึ้นไป รวมถึงผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่า เคยมีภาวะแอนโดรเจเนติก อโลพีเซียอย่างอ่อน ๆ

ในระหว่างวัยหมดประจำเดือน ระดับฮอร์โมนเพศหญิง (เอสโตรเจน) จะลดลง ส่งผลให้ฮอร์โมนเพศชาย (เทสโทสเตอโรน) มีอิทธิพลกับรากผมมากขึ้น ซึ่งทำให้ระยะการเติบโตของเส้นผมสั้นลง จากนั้นแอนโดรเจเนติก อโลพีเซียจะทำให้แสกผมตรงกลางหนังศีรษะบางลง จนมองเห็นหนังศีรษะชัดเจนขึ้น และรู้สึกว่าผมบางลงอย่างเห็นได้ชัด

กระบวนการนี้ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป และรุนแรงมากขึ้นระหว่างหรือหลังวัยหมดประจำเดือน แม้แต่ผู้ชายก็ได้รับผลกระทบจากแอนโดรเจเนติก อโลพีเซียด้วยเช่นกัน ผู้ชายมักมีปัญหาไรผมร่นเข้าหาหนังศีรษะตั้งแต่ช่วงเข้าสู่วัยรุ่น แต่เส้นผมของผู้หญิงจะบางลงตามแนวแสกผมจนมองเห็นหนังศีรษะชัดเจนในช่วงวัยหมดประจำเดือน ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า 50% ของผู้หญิงอายุ 50 ปีขึ้นไป รวมถึงผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่า เคยมีภาวะแอนโดรเจเนติก อโลพีเซียอย่างอ่อน ๆ

ผลข้างเคียงจากการขาดฮอร์โมนเพศหญิง

ควรสระผมด้วยน้ำอุ่น ไม่เกิน 40 องศา เพื่อเปิดเกล็ดผมและรูขุมขนให้สามารถขจัดสิ่งสกปรกและน้ำมันส่วนเกินจากเส้นผมได้
และใช้ครีมนวดผมหลังสระทุกครั้ง เพื่อปิดเกล็ดผมทำให้เส้นผมแข็งแรง ลดการขาดและหลุดร่วงของเส้นผมได้ดีขึ้น

ผลข้างเคียงจากการขาดฮอร์โมนเพศหญิง

ควรสระผมด้วยน้ำอุ่น ไม่เกิน 40 องศา เพื่อเปิดเกล็ดผมและรูขุมขนให้สามารถขจัดสิ่งสกปรกและน้ำมันส่วนเกินจากเส้นผมได้
และใช้ครีมนวดผมหลังสระทุกครั้ง เพื่อปิดเกล็ดผมทำให้เส้นผมแข็งแรง ลดการขาดและหลุดร่วงของเส้นผมได้ดีขึ้น

อ่านบทความอื่นๆ ได้ ที่นี่