ส่งท้ายเดือนกุมภาพันธ์กันนะครับ ซึ่งเป็นเดือนที่มีวันมะเร็งโลก จึงถือเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ให้ตระหนักถึงการป้องกันและรับมือกับโรคมะเร็ง หนึ่งในการรักษาที่ผู้ป่วยมะเร็งอาจต้องเผชิญคือการได้รับ “ยาเคมีบำบัด” หรือคีโม และฤทธิ์ที่สำคัญของคีโม คือเป็นพิษต่อเซลล์ (cytotoxic) โดยเฉพาะเซลล์ที่แบ่งตัวเร็วอย่าง “เซลล์รากผม” นั่นเอง ทำให้ผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัดอาจพบปัญหาผมร่วงได้ โดยจะเกิดขึ้นหลังได้รับเคมีบำบัดสัปดาห์ที่ 2-4 ของการได้รับยาเคมีบำบัด

.

ผู้ป่วยหลายท่านมีความกังวลต่อการหลุดร่วงของเส้นผม เพราะจำนวนผมที่ร่วงหล่นนั้นมีปริมาณมากบางครั้งอาจติดมือมาเป็นกระจุกเวลาเสยผม การดูแลจึงแนะนำให้ตัดผมสั้นเมื่อเส้นผมเริ่มหลุดร่วงเป็นจำนวนมากขึ้น เพื่อเป็นการทำให้ง่ายต่อการดูแลรักษา และการตัดสั้นอาจจะลดความกระทบกระเทือนต่อภาพลักษณ์ในการเกิดผมร่วงมากกว่าผมยาว
.

.

ในระยะที่ผมน้อยและบาง อาจจะทำพบว่าผิวหนังศีรษะยิ่งไวต่อสารแปลกปลอมรวมไปถึงแสงแดดและอุณหภูมิได้ง่าย

.

จึงควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนต่อหนังศีรษะและไม่ทิ้งสารตกค้างในการทำความสะอาด หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่ใส่สารเคมีรุนแรง หรือสารประเภททำให้เกิดฟอง เช่น sodium lauryl sulfate (SLS) อันอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองได้

.

หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดที่หนังศีรษะโดยตรง สามารถปกป้องเส้นผมและหนังศรีษะได้ เช่นโพกผ้าให้สวยงามก่อนออกจากบ้านโดนแสงแดด

ผู้ป่วยควรมีความอดทนและกำลังใจ เข้าใจสาเหตุและที่มาของเส้นผมที่หลุดร่วงว่าเป็นเรื่องปกติ และเส้นผมสามารถกลับมางอกใหม่ได้หากเราดูแลตนเองเป็นอย่างดี

ทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อเส้นผม

ดยเลือกโปรตีนชนิดที่เหมาะสม ทานเนื้อสัตว์ จำพวกปลา ไก่ ธัญพืช เช่น เมล็ดฟักทอง……..ผักที่มีสีเขียวจัดเช่น ผักโขม เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนเพื่อช่วยฟื้นฟูร่างกายและเส้นผม

.

ภายหลังการหลุดร่วงของเส้นผมเมื่อครบการรักษา เส้นผมจะกลับขึ้นมาใหม่ได้ตามเดิม เพียงแต่ในระยะแรกของ

เส้นผมที่งอกใหม่นั้นจะอ่อนแอ และบางครั้งสีอาจจะเป็นสีเทาหรือขาวในช่วงแรกเนื่องจากเม็ดสียังคงถูกทำลายจากได้รับการคีโมอยู่

.

การดูแลจึงยังคงควรให้ความสำคัญกับส่วนผสมผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเส้นผมและหนังศีรษะต้องอ่อนโยน ไม่ทิ้งสารตกค้าง เช่น สารก่อให้เกิดฟอง SLS , สารเคลือบผม เช่น Silicone, สารกันบูดประเภทชนิด Paraben รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือระคายเคืองได้ง่าย ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งในการดูแลหนังศีรษะและเส้นผมภายหลังเคมีบำบัด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เส้นผมงอกใหม่และกลับมาสลวยสวยดังเดิมอย่างรวดเร็ว


.

ด้วยความปรารถนาดี
NAWATTRA

อ่านบทความอื่นๆ ได้ ที่นี่