มารู้จัก “ว่านมหาเมฆ” สมุนไพรไทย ต้านผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน กันเถอะ !!!
ว่านมหาเมฆคือ พืชชนิดเดียวกันกับขิงหรือข่า
-ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma aeruginosa Roxb. จัดอยู่ในวงศ์ขิง (ZINGIBERACEAE)
มีลักษณะเป็นเหง้าอยู่ใต้ดิน สามารถพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย จึงมีชื่อเรียกตามท้องถิ่นมากมาย
-ทั้งกระเจียวแดง ว่านขมิ้นดำ ขมิ้นดำ มหาเมฆ อาวแดง ขิงเนื้อดำ หรือขิงสีน้ำเงิน
การคัดเลือกลักษณะทางกายภาพ
-คัดเลือกว่าน ที่มีคุณสมบัติตามงานวิจัย โดยมีอายุไม่อ่อนหรือแก่เกินไป
โดยสีข้างในตัวว่านจะบ่งบอกอายุของว่าน โดยหัวหรือเหง้าเมื่อเก็บไว้นานหลายปี จะเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเหลืองเข้ม
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของว่านมหาเมฆ
-เติบโตได้ดีในดินร่วน ดินร่วนปนทราย
-ชอบสภาพอากาศที่อบอุ่น แดดรำไร และเป็นพืชที่ชอบน้ำ
-แร่ธาตุที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K)
แหล่งกำเนิดและบริเวณที่พบ
-มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่น อินเดีย พม่า ไทย อินโดนีเซีย โดยในประเทศไทย พบตามป่าโปร่ง สภาพดินร่วน ดินร่วนปนทราย และดินทราย
-เราคัดเลือกแหล่งเพาะปลูกจากฟาร์มออแกนิกในบริเวณ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบนของไทย
ว่านมหาเมฆ กระเจียวแดง ผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน
ฟาร์มออแกนิก
ควบคุมคุณภาพผ่านมาตรฐานสากลเกษตรอินทรีย์ IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) โดยใช้แหล่งน้ำธรรมชาติระบบปิด
ที่ไม่ไหลจากที่อื่น และไม่ปนเปื้อนมลพิษ
ติดตามบทความมีประโยชน์ต่อเส้นผมอื่นๆได้ที่
เว็บไซต์ www.nawattra.com
.
Official line ที่ลิ้งค์ http://nav.cx/jYNwR9M
Facebook คลิก >> Nawattra Brand | Facebook