โปรโมชั่นเฉพาะกิจ

โปรโมชั่นหลัก : จำหน่ายปลีก

Anti – Hair Loss Herbal Shampoo

แชมพูสมุนไพรว่านมหาเมฆ

200 มล.

Anti – Hair Loss Herbal Condition

ครีมนวดผมสมุนไพรว่านมหาเมฆ

150 มล.

Anti – Hair Loss Herbal Tonic

แฮร์โทนิคสมุนไพรว่านมหาเมฆ

50 มล.

ราคาโปรโมชั่น

390.-

ราคาปลีก

490.-

ราคาโปรโมชั่น

450.-

ราคาปลีก

550.-

ราคาโปรโมชั่น

1,090.-

ราคาปลีก

1,290.-

โปรโมชั่นเฉพาะกิจ

โปรโมชั่นหลัก : จำหน่ายปลีก

Anti – Hair Loss Herbal Shampoo

แชมพูสมุนไพรว่านมหาเมฆ

200 มล.

ราคาโปรโมชั่น

390.-

ราคาปลีก

490.-

Anti – Hair Loss Herbal Condition

ครีมนวดผมสมุนไพรว่านมหาเมฆ

150 มล.

ราคาโปรโมชั่น

450.-

ราคาปลีก

550.-

Anti – Hair Loss Herbal Tonic

แฮร์โทนิคสมุนไพรว่านมหาเมฆ

50 มล.

ราคาโปรโมชั่น

1,090.-

ราคาปลีก

1,290.-

โปรโมชั่นหลัก : จำหน่ายแบบ Set

Anti – Hair Loss Herbal

Shampoo + Condition

Set 1 แชมพู + ครีมนวดผม

สมุนไพรว่านมหาเมฆ

สมุนไพรว่านมหาเมฆ ต้านผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน

Anti – Hair Loss Herbal

Shampoo + Tonic

Set 2 แชมพู + แฮร์โทนิค

สมุนไพรว่านมหาเมฆ

Anti – Hair Loss Herbal

Shampoo +Conditioner + Tonic

Set 3 แชมพู + ครีมนวด

+ แฮร์โทนิคสมุนไพรว่านมหาเมฆ

ราคาโปรโมชั่น

820.-

ราคาปกติ

1,040.-

ราคาโปรโมชั่น

1,390.-

ราคาปกติ

1,780.-

ราคาโปรโมชั่น

1,790.-

ราคาปกติ

2,330.-

โปรโมชั่นหลัก : จำหน่ายแบบ Set

Anti – Hair Loss Herbal Shampoo + Condition

Set 1 แชมพู + ครีมนวดผม

สมุนไพรว่านมหาเมฆ

ราคาโปรโมชั่น

820.-

ราคาปกติ

1,040.-

สมุนไพรว่านมหาเมฆ ต้านผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน

Anti – Hair Loss Herbal Shampoo + Tonic

Set 2 แชมพู + แฮร์โทนิค

สมุนไพรว่านมหาเมฆ

ราคาโปรโมชั่น

1,390.-

ราคาปกติ

1,780.-

Anti – Hair Loss Herbal Shampoo +Conditioner + Tonic

Set 3 แชมพู + ครีมนวด + แฮร์โทนิค สมุนไพรว่านมหาเมฆ

ราคาโปรโมชั่น

1,790.-

ราคาปกติ

2,330.-

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

Step 1

ช่องทางการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
แอดไปที่ Line Offical : @nawattra

Step 2

ช่องทางการชำระเงิน
Mobile Banking

Step 3

แจ้งการโอนเงิน
ยืนยันการสั่งซื้อด้วยการแจ้งสลิปหรือหลักฐานการโอนเงินกับแอดมิน

Step 4

ลูกค้ารอรับพัสดุ
สามารถเช็คเลขพัสดุได้จากเลขแทร็คที่แอดมินแจ้งกับลูกค้าในแชท

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

Step 1

ช่องทางการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

แอดไปที่ Line Offical :
@nawattra

Step 2

ช่องทางการชำระเงิน

Mobile Banking

Step 3

แจ้งการโอนเงินยืนยันการสั่งซื้อ

ด้วยการแจ้งสลิปหรือหลักฐานการโอนเงินกับแอดมิน

Step 4

ลูกค้ารอรับพัสดุโดยสามารถเช็คเลขพัสดุ

ได้จากเลขแทร็คที่แอดมินแจ้งกับลูกค้าในแชท