รูปแบบการผมร่วงในเพศหญิง

เป็นปัญหาสำคัญที่มองข้ามไม่ได้ ซึ่งเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุ โดยแบ่งสาเหตุออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ ได้ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผมร่วงที่เกิดจากกรรมพันธุ์ (GENETIC HAIR LOSS)

ผมร่วงที่เกิดจากกรรมพันธุ์

กลุ่มที่ 2 ผมร่วงที่ไม่ได้เกิดกรรมพันธุ์ (NON-GENETIC HAIR LOSS)

– โลหิตจาง
– ผมร่วงจากฮอร์โมน
– อายุเยอะ อายุมาก วัยทอง
– ผมร่วงขาดวิตามิน
– ความเครียด
– รังแค
– แพ้แชมพู
– ยาเคมีบำบัด ยารักษาโรคมะเร็ง การฉายแสง ฉายรังสี
– พฤติกรรมทำร้ายเส้นผม การทำสีผม

หนึ่งในนั้นปัญหาสำคัญยังคงเป็นเรื่องของฮอร์โมนโดยเฉพาะฮอร์โมนเพศ ผู้หญิงหลายคนคิดว่าฮอร์โมนเพศชายไม่มีผลกับตัวเอง แต่ในความเป็นจริงแล้วเราพบปัญหาผมร่วงในเพศหญิงมาจากฮอร์โมนเพศชาย DHT ได้เฉกเช่นผู้ชายถึง 40% เพียงแต่ลักษณะการร่วงของเส้นผมมักมีลักษณะเฉพาะต่างจากผู้ชาย

รูปแบบการผมร่วงในเพศหญิง

เป็นปัญหาสำคัญที่มองข้ามไม่ได้ ซึ่งเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุ โดยแบ่งสาเหตุออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ ได้ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผมร่วงที่เกิดจากกรรมพันธุ์ (GENETIC HAIR LOSS)

 • ผมร่วงที่เกิดจากกรรมพันธุ์

กลุ่มที่ 2 ผมร่วงที่ไม่ได้เกิดกรรมพันธุ์ (NON-GENETIC HAIR LOSS)

 • โลหิตจาง
 • ผมร่วงจากฮอร์โมน
 • อายุเยอะ อายุมาก วัยทอง
 • ผมร่วงขาดวิตามิน
 • ความเครียด
 • รังแค
 • แพ้แชมพู
 • ยาเคมีบำบัด ยารักษาโรคมะเร็ง การฉายแสง ฉายรังสี
 • พฤติกรรมทำร้ายเส้นผม การทำสีผม

หนึ่งในนั้นปัญหาสำคัญยังคงเป็นเรื่องของฮอร์โมนโดยเฉพาะฮอร์โมนเพศ ผู้หญิงหลายคนคิดว่าฮอร์โมนเพศชายไม่มีผลกับตัวเอง แต่ในความเป็นจริงแล้วเราพบปัญหาผมร่วงในเพศหญิงมาจากฮอร์โมนเพศชาย DHT ได้เฉกเช่นผู้ชายถึง 40% เพียงแต่ลักษณะการร่วงของเส้นผมมักมีลักษณะเฉพาะต่างจากผู้ชาย

ลักษณะผมร่วงในผู้ชายและผู้หญิงต่างกันอย่างไร

 • โดยในผู้ชายผมมักจะหลุดร่วงแบบ M shape คือร่วงจากง่ามหรือไรผมด้านหน้า และพื้นที่กลางกระหม่อม
 • ผู้หญิงมักจะพบการร่วงจากแสกผมตรงกลางก่อนมากกว่าการร่วงแบบ M shape
 • เวลาหวีผมและสระผมจะสังเกตได้ง่ายว่าเส้นผมจะหลุดร่วงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเรียกว่าภาวะ “Androgenic alopecia

ลักษณะผมร่วงในผู้ชายและผู้หญิงต่างกันอย่างไร
 • โดยในผู้ชายผมมักจะหลุดร่วงแบบ M shape คือร่วงจากง่ามหรือไรผมด้านหน้า และพื้นที่กลางกระหม่อม
 • ผู้หญิงมักจะพบการร่วงจากแสกผมตรงกลางก่อนมากกว่าการร่วงแบบ M shape
 • เวลาหวีผมและสระผมจะสังเกตได้ง่ายว่าเส้นผมจะหลุดร่วงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเรียกว่าภาวะ “Androgenic alopecia”

กลไกผมร่วงในผู้หญิง

ระยะ 1 : เริ่มพบการร่วงของเส้นผมจากแสกผมกลางศีรษะ
.
ระยะ 2 : เส้นผมบริเวณแสกกลางผม กระหม่อม บางลง
ระยะ 3 : แสกผมกว้างขึ้น ไรผมร่นเข้าหาหนังศีรษะมากขึ้น
.
ระยะ 4 : จำนวนเส้นผมบริเวณแสกผม ดูบางลงอย่างชัดเจน

กลไกการเกิดเช่นเดียวกับผู้ชาย โดยเกิดจากเอนไซม์ 5-alpha reductase ทำงานเปลี่ยนฮอร์โมน testosterone ให้กลายเป็น DHT จำนวนมาก

 

ทำให้เส้นผมมีขนาดเล็กลงและหลุดร่วงได้ ดังนั้นการยับยั้งเอนไซม์ 5-alpha reductase ก็จะสามารถช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมในลักษณะนี้ได้เช่นกัน ครั้งต่อไป เราจะนำสาระน่ารู้ดีๆ เกี่ยวกับสาเหตุผมร่วงอื่นๆ ในผู้หญิงมาฝากกันด้วยครับ

อ่านบทความอื่นๆ ได้ ที่นี่

กลไกผมร่วงในผู้หญิง

ระยะ 1 : เริ่มพบการร่วงของเส้นผมจากแสกผมกลางศีรษะ
.
ระยะ 2 : เส้นผมบริเวณแสกกลางผม กระหม่อม บางลง

ระยะ 3 : แสกผมกว้างขึ้น ไรผมร่นเข้าหาหนังศีรษะมากขึ้น
.
ระยะ 4 : จำนวนเส้นผมบริเวณแสกผม ดูบางลงอย่างชัดเจน

กลไกการเกิดเช่นเดียวกับผู้ชาย โดยเกิดจากเอนไซม์ 5-alpha reductase ทำงานเปลี่ยนฮอร์โมน testosterone ให้กลายเป็น DHT จำนวนมาก

ทำให้เส้นผมมีขนาดเล็กลงและหลุดร่วงได้ ดังนั้นการยับยั้งเอนไซม์ 5-alpha reductase ก็จะสามารถช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมในลักษณะนี้ได้เช่นกัน ครั้งต่อไป เราจะนำสาระน่ารู้ดีๆ เกี่ยวกับสาเหตุผมร่วงอื่นๆ ในผู้หญิงมาฝากกันด้วยครับ

อ่านบทความอื่นๆ ได้ ที่นี่