ผลิตภัณฑ์ Nawattra คืออะไร?

ผลิตภัณฑ์ต้านผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน ที่มีการพัฒนาและต่อยอดจากงานวิจัย สมุนไพรไทย “ว่านมหาเมฆ”

(Curcuma aeruginosa Roxb.) เป็นสูตรสำหรับผู้มีปัญหา ผมร่วงมาก ผมบาง ศีรษะล้าน จากพันธุกรรมและฮอร์โมนเพศ

ได้สำเร็จเป็นที่แรก ได้รับรางวัลงานวิจัยยอดเยี่ยมระดับสากล พร้อมยื่นจดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตรเป็นแห่งแรก

ผลิตภัณฑ์ Nawattra คืออะไร?

ผลิตภัณฑ์ต้านผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน ที่มีการพัฒนา

และต่อยอดจากงานวิจัย สมุนไพรไทย “ว่านมหาเมฆ”

(Curcuma aeruginosa Roxb.) เป็นสูตรสำหรับผู้มีปัญหา

ผมร่วงมาก ผมบาง ศีรษะล้าน จากพันธุกรรมและฮอร์โมนเพศ

ได้สำเร็จเป็นที่แรก ได้รับรางวัลงานวิจัยยอดเยี่ยมระดับสากล

พร้อมยื่นจดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตรเป็นแห่งแรก

ว่านมหาเมฆคืออะไร?

ว่านมหาเมฆ คือ พืชชนิดเดียวกันกับขิงหรือข่า จัดอยู่ในวงศ์ Zingiberaceae มีลักษณะเป็นเหง้าอยู่ใต้ดิน สามารถพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

จึงมีชื่อเรียกตามท้องถิ่นมากมาย ทั้ง กระเจียวแดง ว่านขมิ้นดำ ขมิ้นดำ มหาเมฆ อาวแดง ขิงเนื้อดำ หรือขิงสีน้ำเงิน ส่วนชื่อวิทยาศาสตร์ของว่านมหาเมฆ

ก็คือ Curcuma aeruginosa Roxb จัดเป็นพืชในตระกูลขิง,ขมิ้น หัวของว่านมหาเมฆ จะมีสีขาวนวลแกมสีน้ำเงิน, เหลือง บางครั้งเรียกว่า “ขมิ้นดำ”

ชาวบ้านมักนำมาบริโภค จนเป็นที่มาทำให้เกิดการพัฒนาต่อ ยอดนำพืชท้องถิ่นมาวิจัยและพบสารสำคัญ ทำให้งานวิจัย ของประเทศไทย

เรื่องว่านมหาเมฆต่อการยับยั้งผมร่วงและกระตุ้นการงอกของผมที่เป็นสิทธิบัตรของคนไทย ถูกอ้างอิงใน งานวิจัยและวารสารต่างประเทศของพืชไทยตัวดังกล่าว

ว่านมหาเมฆ คือ พืชชนิดเดียวกันกับขิงหรือข่า จัดอยู่ในวงศ์ Zingiberaceae มีลักษณะเป็นเหง้าอยู่ใต้ดิน สามารถพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย จึงมีชื่อเรียกตามท้องถิ่นมากมาย ทั้ง กระเจียวแดง ว่านขมิ้นดำ ขมิ้นดำ มหาเมฆ

อาวแดง ขิงเนื้อดำ หรือขิงสีน้ำเงิน ส่วนชื่อวิทยาศาสตร์ของว่านมหาเมฆ ก็คือ Curcuma aeruginosa Roxb จัดเป็นพืชในตระกูลขิง,ขมิ้น หัวของว่านมหาเมฆ จะมีสีขาวนวลแกมสีน้ำเงิน, เหลือง บางครั้งเรียกว่า “ขมิ้นดำ” ชาวบ้านมักนำมาบริโภค จนเป็นที่มาทำให้เกิดการพัฒนาต่อ ยอดนำพืชท้องถิ่นมาวิจัยและพบสารสำคัญ ทำให้งานวิจัย ของประเทศไทย เรื่องว่านมหาเมฆต่อการยับยั้งผมร่วงและกระตุ้นการงอกของผมที่เป็นสิทธิบัตรของคนไทย ถูกอ้างอิงใน

งานวิจัยและวารสารต่างประเทศของพืชไทยตัวดังกล่าว

การเลือกวัตถุดิบเพื่อนำมาสกัดเป็นสารสกัดจากว่านมหาเมฆ

การเลือกวัตถุดิบเพื่อนำมาสกัด

เป็นสารสกัดจากว่านมหาเมฆ

ทำการสกัดสารสกัดใหม่ทุกครั้งในแต่ละล็อตการผลิต และมีการควบคุมตรวจสอบลักษณะทางกายภาพอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอน

ก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตจริงสารสำคัญที่ผ่านการสกัดแล้วทุกล็อตจะนำมา ตรวจสอบปริมาณของสารออกฤทธิ์ ให้ได้ตามมาตรฐานของงานวิจัย

ด้วยเครื่อง HPLC (High Performance Liquid Chromatography) และ GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry) ในการวิเคราะห์

ทำการสกัดสารสกัดใหม่ทุกครั้งในแต่ละล็อตการผลิต และมีการควบคุม

ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอน

ก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตจริงสารสำคัญที่ผ่านการสกัดแล้วทุกล็อต

จะนำมาตรวจสอบปริมาณของสารออกฤทธิ์ ให้ได้ตามมาตรฐานของงานวิจัย

ด้วยเครื่อง HPLC (High Performance Liquid Chromatography) และ GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry) ในการวิเคราะห์

รางวัลงานวิจัย

ลิขสิทธิ์และผู้จัดจำหน่าย

บริษัท สยาม นวัตต ผู้ได้รับสิทธิถ่ายทอดเทคโนโลยีสมุนไพรสกัด “ว่านมหาเมฆ” และได้รับสิทธิเป็นผู้จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ “นวัตตรา” แต่เพียงผู้เดียว

ลิขสิทธิ์และผู้จัดจำหน่าย

บริษัท สยาม นวัตต ผู้ได้รับสิทธิถ่ายทอดเทคโนโลยี สมุนไพรสกัด

“ว่านมหาเมฆ” และได้รับสิทธิเป็นผู้จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ “นวัตตรา”

แต่เพียงผู้เดียว