ที่มาและความสำคัญ

The origin and significance

หนึ่งในภาวะผมร่วงที่พบได้บ่อยมากคือ ภาวะผมร่วงจากฮอร์โมนเพศชาย (Androgen) หรือ Androgenic alopecia ซึ่งพบได้ในทั้งเพศหญิงและชาย คณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ทำการคิดค้นพัฒนาตำรับและวิธีการสกัดสมุนไพรไทยว่านมหาเมฆ (Curcuma aeruginosa Roxb.) ให้ได้สารออกฤทธิ์สำคัญมีฤทธิ์ต้านฮอร์โมนเพศชาย (anti-androgen) ด้วยกรรมวิธีการสกัดที่ยื่นจดสิทธิบัตร ให้ได้สารธรรมชาติกลุ่ม sesquiterpenes โดยการควบคุมคุณภาพสารสกัดหลักที่ ออกฤทธิ์สำคัญสูงสุดคือ “Germacrone” ซึ่งมีฤทธิ์ต้าฮอร์โมนเพศที่ทำให้ ผมร่วง

Curcuma aeruginosa Roxb.

ว่านมหาเมฆคืออะไร ?

ว่านมหาเมฆคือ พืชชนิดเดียวกันกับขิงหรือข่า จัดอยู่ในวงศ์ Zingiberaceae มีลักษณะเป็นเหง้าอยู่ใต้ดิน สามารถพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย จึงมีชื่อเรียกตามท้องถิ่นมากมาย ทั้งกระเจียวแดง ว่านขมิ้นดำ ขมิ้นดำ มหาเมฆ อาวแดง ขิงเนื้อดำ หรือขิงสีน้ำเงิน ส่วนชื่อวิทยาศาสตร์ของว่านมหาเมฆ ก็คือ Curcuma aeruginosa Roxb จัดเป็นพืชในตระกูลขิง,ขมิ้น หัวของว่านมหาเมฆ จะมีสีขาวนวลแกมสีน้ำเงิน, เหลือง บางครั้งเรียกว่า “ขมิ้นดำ” ชาวบ้านมักนำมาบริโภค จนเป็นที่มาทำให้เกิดการพัฒนาต่อ ยอดนำพืชท้องถิ่นมาวิจัยและพบสารสำคัญ ทำให้งานวิจัย ของประเทศไทยเรื่องว่านมหาเมฆต่อการยับยั้งผมร่วงและกระ ตุ้นการงอกของผมที่เป็นสิทธิบัตรของคนไทย ถูกอ้างอิงใน งานวิจัยและวารสารต่างประเทศของพืชไทยตัวดังกล่าว

ว่านมหาเมฆคืออะไร ?

ว่านมหาเมฆคือ พืชชนิดเดียวกันกับขิงหรือข่า จัดอยู่ในวงศ์ Zingiberaceae มีลักษณะเป็นเหง้าอยู่ใต้ดิน สามารถพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย จึงมีชื่อเรียกตามท้องถิ่นมากมาย ทั้งกระเจียวแดง ว่านขมิ้นดำ ขมิ้นดำ มหาเมฆ อาวแดง ขิงเนื้อดำ หรือขิงสีน้ำเงิน ส่วนชื่อวิทยาศาสตร์ของว่านมหาเมฆ ก็คือ Curcuma aeruginosa Roxb จัดเป็นพืชในตระกูลขิง,ขมิ้น หัวของว่านมหาเมฆ จะมีสีขาวนวลแกมสีน้ำเงิน, เหลือง บางครั้งเรียกว่า “ขมิ้นดำ” ชาวบ้านมักนำมาบริโภค จนเป็นที่มาทำให้เกิดการพัฒนาต่อ ยอดนำพืชท้องถิ่นมาวิจัยและพบสารสำคัญ ทำให้งานวิจัย ของประเทศไทยเรื่องว่านมหาเมฆต่อการยับยั้งผมร่วงและกระ ตุ้นการงอกของผมที่เป็นสิทธิบัตรของคนไทย ถูกอ้างอิงใน งานวิจัยและวารสารต่างประเทศของพืชไทยตัวดังกล่าว

Curcuma aeruginosa Roxb.

การสกัดว่านมหาเมฆ

ขั้นตอนการสกัดว่านมหาเมฆ

เพื่อให้ได้สารออกฤทธิ์สำคัญตามงานวิจัยด้วยเทคโนโลยีเฉพาะที่ยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเป็นที่แรก

เราทำการสกัดสารใหม่ทุกครั้งในแต่ละล็อตการผลิตและมีการควบคุมตรวจสอบลักษณะทางกายภาพอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอน

ก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตจริงทางคณะผู้วิจัยต้องทำการ

วิเคราะห์ตรวจสอบเพื่อยืนยันว่า สารสกัดจากว่านมหาเมฆที่ได้

นั้นมีปริมาณสารสำคัญ germacrone ได้ปริมาณตามมาตรฐาน

การวิจัยโดยวิธีการใช้ HPLC ในการวิเคราะห์

มีฤทธิ์ช่วยต้านผมร่วง จากพันธุกรรม หรือผมร่วงจาก

ฮอร์โมนเพศชาย หรือ DHT

ซึ่งเป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุด พบได้ในทั้งเพศชายและหญิง

สารสำคัญ Germacrone จะไปช่วยยับยั้งเอนไซม์ไฟว์แอลฟารีดักเทส (5α-reductase)

ทำให้ลดการเกิดฮอร์โมน DHT ที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้รากผมหดตัว ผมบางและหนังศรีษะล้าน

และช่วยออกฤทธิ์กระตุ้นการงอกเจริญใหม่ของเส้นผม