fbpx

Dr.Kamon

About ดร.กมล ไชยสิทธิ์

ผู้เขียนบทความ

ผมร่วงในหน้าหนาว

ผมร่วงในหน้าหนาว ผมร่วงในหน้าหนาว เมื่อหน้าหนาวมาเยือนจะมาพร้อมกับอาการผิวแห้ง ทำให้ผิวหนังร่างกายแห้งขาดความชุ่มชื้นรวมไปถึงหนังศีรษะและปมรากเส้นผม เมื่อความชื้นลดลงจะทำให้เส้นผมหลุดร่วงได้ง่าย ซึ่งเป็นกลไกธรรมชาติ [...]

ว่านมหาเมฆ >> พบสารต้านแบคทีเรียบนหนังศีรษะ > ต้านผมร่วง

ว่านมหาเมฆ พบสารต้าน ต้านผมร่วง ว่านมหาเมฆ เป็นพืชสมุนไพรไทย ที่ทีมนักวิจัย ม.นเรศวรได้ค้นพบสารออกฤทธิ์สำคัญในการต้านผมร่วงจากกรรมพันธุ์ และต้านฮอร์โมนเพศอันเป็นสาเหตุของผมร่วง [...]

รูปแบบการร่วงของเส้นผมในผู้หญิง

รูปแบบการผมร่วงในเพศหญิง เป็นปัญหาสำคัญที่มองข้ามไม่ได้ ซึ่งเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุ โดยแบ่งสาเหตุออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ ได้ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ผมร่วงที่เกิดจากกรรมพันธุ์ [...]

By |2021-03-03T15:31:39+07:00September 29th, 2020|Uncategorized|0 Comments
Go to Top