A:เมื่อใช้ไประยะนึงจนผมเริ่มหลุดร่วงน้อยลง รากผมส่วนที่ยังไม่ตายสนิท จะค่อยๆฟื้นฟูตัวเอง จะเริ่มเป็นไรขนอ่อนๆ งอกขึ้นมาให้เห็นได้ ซุึ่งต้องใช้เวลาให้เส้นผมค่อยๆเจริญค่ะ ขึ้นกับสภาพปัญหาและการตอบสนองของแต่ละบุคคลด้วยนะคะ