A : ตามกรอบงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้เวลาในการทำวิจัยที่ 6 เดือน……..โดยเดือนแรก จะเริ่มเห็นพัฒนาการผมที่หลุดร่วงน้อยลง…….และเดือนที่ 2 – 6 จะค่อยๆ ช่วยการเจริญของเส้นผมเกิดใหม่ในบริเวณที่ผมบาง และเซลล์ปมรากผมยังไม่ตายสนิท……..ทั้งนี้ ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพความอ่อนแอ, โรคประจำตัว, โรคผิวหนังและปัญหาเซลล์รากผมของแต่ละท่านด้วยนะคะ………ถ้าปัจจัยที่ทำให้ผมร่วง เกิดจากโรคประจำตัว หรือ โรคผิวหนัง คนไข้จำเป็นต้องได้รับการรักษาดูแลจากแพทย์ผิวหนังเพื่อแก้ปัญาที่ต้นเหตุร่วมด้วยนะคะ……….กรอบงานวิจัยที่ 6 เดือน ซึ่งพบว่าสามารถกระตุ้นการเจริญของเส้นผมใหม่ ในผู้ป่วยศรีษะล้านได้ถึง 21 % ค่ะ