A : ถ้าเป็นอาการแพ้ มักจะเป็นตั้งแต่แรกที่ได้เริ่มใช้ อาจมีอาการคันศีรษะและมีผื่นแดง บางรายอาจประกอกับบผมร่วงได้ด้วยค่ะ
ถ้าเป็นกรณีแบบนี้ ควรหยุดใช้และรอดูว่ามีอาการที่ดีขึ้นหรือไม่ ถ้าหยุดใช้แล้ว แต่อาการแพ้ยังคงมีอยู่ อาจจะมีสาเหตุปัจจัยด้านอื่น จึงควรพบแพทย์เพื่อขอแนวทางคำปรึกษาต่อไปค่ะ