A : แยกเป็นสองประเด็นนะคะ

  • ประเด็นแรก ฮอร์โมน 5 alpha reductase ซึ่งเป็น เป้าหมายในการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของตัวยับยั้ง  จะมีเหมือนกันทั่วโลก ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ และเพศ ไม่เช่นนั้นยา finasteride ที่เป็นยากินรักษาผมร่วงที่ทำวิจัยในคนอเมริกันก็จะให้ผลแต่คนอเมริกาไม่ให้ผลในคนไทยสิคะ   ……..ดังนั้นเรื่องผมร่วงจากพันธุกรรมหรือฮอร์โมนเพศจึงใช้ได้เหมือนกันทั่วโลก ……….
  • ประเด็นสองกลุ่มคนใส่หมวก    ต้องดูค่ะ    ถ้ามีปัญหาผมร่วงจากเชื้อราอับชื้น ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก  แบบนั้นแพทย์ผิวหนังต้องเป็นคนวินิจฉัยและทรีทเชื้อรา ที่ต้นเหตุค่ะ ……..ส่วนปัจจัยภายในอย่างเช่นฮอร์โมน   เป็นคนละส่วนกันกันค่ะ   จำเป็นต้องได้รับการทรีทเช่นกันค่ะ

ส่วนผลงานวิจัยที่เห็นผล 21% เป็นค่าคำนวนค่าเฉลี่ยทางสถิติในงานวิจัย ดังนั้นการใช้จริงอาจจะเห็นผลดีมากมากกว่า 21% หรือน้อยกว่า 21% ก็ได้เพราะงานวิจัยได้มีการคำนวนตามค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำค่ากลางมานำเสนอข้อมูลตามจริงค่ะ ดังนั้นในการใช้ของคนไข้ผลที่ได้อาจดีกว่าหรือน้อยกว่าได้เล็กน้อยค่ะ