A: ต้องขออภัยด้วยนะครับ    ทางบริษัทไม่ได้รับ OEM นะครับ    เนื่องจากสินค้ามีลิขสิทธิ์รับถ่ายทอดเทคโลโลยีตัวสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรจากมหาวิทยาลัยนะครับ   แต่ถ้าคุณลูกค้าต้องการซื้อสินค้า  สามารถติดต่อทาง official line ได้โดยตรงเลยนะครับ ขอบคุณมากครับ