A : นวัตรา เป็นสินค้าที่มีต้นทุนงานวิจัยและสิทธิบัตรสูงมากกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป      กอปรกับมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจน     การวางจำหน่ายตามท้องตลาดหรือร้านค้าเครื่องสำอางโดยทั่วไป  จะทำให้มีค่าใช้จ่ายต้นทุนที่สูงขึ้นมากกว่าเดิมเกือบเท่าตัว  นั่นเป็นสาเหตุที่ว่าเครื่องสำอางโดยทั่วไป จึงบวกราคาขายขึ้นมากถึง 200-300%  เพื่อที่จะวางจำหน่ายตามช่องทางเหล่านี้ค่ะ……. นวัตราจึงมีนโยบาย  จำหน่ายทางช่องทางออนไลน์ในช่วงแรก เพราะทำให้ประหยัดต้นทุนสินค้า  ไม่ต้องเพิ่มภาระต้นทุนให้ผู้บริโภคมากเกินไป   และเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันค่ะ ………. และในเฟสต่อไป   ก็จะขยายสินค้าผ่านทางตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทย  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่มีปัญหาผมร่วงเองอยู่แล้ว ที่ได้ใช้สินค้ามาก่อน     ก็จะเข้าใจในตัวสินค้าที่มีข้อมูลงานวิจัยค่อนข้างเยอะค่ะ………. ขณะนี้มีผู้ติดต่อขอเป็นตัวแทนจำหน่ายเข้ามาพอสมควร  ทั้งร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายอิสระค่ะ…….. ทางบริษัทจึงอยากสนับสนุนให้คนไทยอีกจำนวนไม่น้อยได้มีรายได้เสริม และมีอาชีพ   โดยการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางตัวแทนจำหน่ายเหล่านี้ด้วยค่ะ    เพื่อประหยัดต้นทุนค่าการตลาดกว่าเท่าตัวในการวางสินค้า  เราก็สามารถนำมากระจายให้ตัวแทนจำหน่ายได้หลายรายได้ค่ะ