A : การเกิดผมร่วงมีหลายปัจจัยที่มีผลนอกจากเรื่องฮอร์โมน ทั้งความเครียด การเผชิญมลพิษ ต่อมไทรอยด์ รวมไปถึงโรคภูมิคุ้มกันบางชนิด การนอนดึก และการขาดวิตามิน ตามกรอบงานวิจัยแนะนำการใช้แฮร์โทนิกร่วมด้วย เป็นเวลา 6 เดือนจึงวัดผลตามกรอบงานวิจัย

นอกจากนี้ ตัวผลิตภัณฑ์เป็นสูตรที่วิจัยมาเฉพาะสำหรับผู้ที่ปัญหาผมร่วง  ผมบาง ซึ่งเป็นสูตรที่ปราศจากสารตกค้าง และสารเคมีอันตราย  ไม่ทำร้ายหนังศีรษะ จึงเหมาะสำหรับการใช้ในระยะยาว