การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความคงทนต่อสาร

เช่นการใช้พลาสติกเกรดดี หนา 3 ชั้น

การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความคงทนต่อสาร

เช่นการใช้พลาสติกเกรดดี หนา 3 ชั้น

และการใช้ขวดแก้วสีชาสำหรับบรรจุแฮร์โทนิก

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและทนต่อสารสูงสุด

และการใช้ขวดแก้วสีชาสำหรับบรรจุแฮร์โทนิก

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและทนต่อสารสูงสุด

เมื่อทดสอบสารสกัดจนได้ปริมาณสาระสำคัญที่ต้องการแล้ว ก็ทำการเตรียมโลชั่น

โดยนำสารสกัดมาเตรียมเพื่อเตรียมเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมที่จะทำการทดสอบต่อไป

โดยจะนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเตรียมดังกล่าวมาทดสอบงานวิจัยทางคลินิกต่อในขั้นต่อไป

โดยการเตรียมโลชั่นและผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม ทางผู้วิจัยได้จดอนุสิทธิบัตรไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Slide วัตถุดิบและฟาร์มเพาะปลูก
รับรองมาตรฐานออร์แกนิค
ปลอดสารพิษ

และไม่ระคายเคืองผิว
ผ่านการทดสอบการดูดซึมผ่านผิวหนัง ปราศจากสารซิลิโคน ปราศจากสารโซเดียม

ลอริล ซัลเฟต
ปราศจากสารกันเสียพาราเบน

แชมพูสมุนไพรว่านมหาเมฆ 200 มล.

อ่านเพิ่มเติมคลิก

แชมพูสมุนไพร ว่านมหาเมฆ 200 มล.

อ่านเพิ่มเติมคลิก

ครีมนวดผมสมุนไพรว่านมหาเมฆ 150 มล.

อ่านเพิ่มเติมคลิก

ครีมนวดผมสมุนไพรว่านมหาเมฆ 150 มล.

อ่านเพิ่มเติมคลิก

แฮร์โทนิคสมุนไพรว่านมหาเมฆ 50 มล.

อ่านเพิ่มเติมคลิก

แฮร์โทนิคสมุนไพรว่านมหาเมฆ 50 มล.

อ่านเพิ่มเติมคลิก

ผลิตภัณฑ์ Nawattra

งานวิจัย

ผลิตภัณฑ์ต้านผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน จากสมุนไพรไทย ว่านมหาเมฆ ตรา Nawattra

อ่านเพิ่มเติม คลิก สารสำคัญ อ่านเพิ่มเติม คลิก งานวิจัย อ่านเพิ่มเติม คลิก สื่อและข่าวสาร อ่านเพิ่มเติม คลิก บทความเกี่ยวกับผม