การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความคงทนต่อสาร

เช่นการใช้พลาสติกเกรดดี หนา 3 ชั้น

การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความคงทนต่อสาร

เช่นการใช้พลาสติกเกรดดี หนา 3 ชั้น

และการใช้ขวดแก้วสีชาสำหรับบรรจุแฮร์โทนิก

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและทนต่อสารสูงสุด

และการใช้ขวดแก้วสีชาสำหรับบรรจุแฮร์โทนิก

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและทนต่อสารสูงสุด

เมื่อทดสอบสารสกัดจนได้ปริมาณสาระสำคัญที่ต้องการแล้ว ก็ทำการเตรียมโลชั่น

โดยนำสารสกัดมาเตรียมเพื่อเตรียมเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมที่จะทำการทดสอบต่อไป

โดยจะนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเตรียมดังกล่าวมาทดสอบงานวิจัยทางคลินิกต่อในขั้นต่อไป

โดยการเตรียมโลชั่นและผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม ทางผู้วิจัยได้จดอนุสิทธิบัตรไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แชมพูสมุนไพรว่านมหาเมฆ 200 มล.

ครีมนวดผมสมุนไพรว่านมหาเมฆ 150 มล.

แฮร์โทนิคสมุนไพรว่านมหาเมฆ 50 มล.

ผลิตภัณฑ์ Nawattra

งานวิจัย

ผลิตภัณฑ์ต้านผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน จากสมุนไพรไทย ว่านมหาเมฆ ตรา Nawattra