จัดแสดงในงาน มหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยปัญญา

ที่รวมนวัตกรรมและสินค้าเกี่ยวกับสมุนไพรไทย

ณ ห้างสรรพสินค้าเมกา บางนา

ผลิตภัณฑ์ NAWATTRA ขอขอบคุณ…..กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข…..ที่ให้โอกาสผลิตภัณฑ์ NAWATTRA ได้ร่วมคัดเลือกและถูกจัดแสดงในงาน มหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยครั้งที่ 11 ที่รวมสินค้าส่งเสริมภูมิปัญญาและนวัตกรรม ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย เมื่อวันที่ 7-8 ก.พ. 2562 ที่ผ่านมา

จัดแสดงในงาน IP Fair 2018

ที่รวมสินค้านวัตกรรมที่จดทะเบียนด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ณ ไบเทค บางนา

ผลิตภัณฑ์ NAWATTRA ขอขอบคุณ…..กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์…..ที่ให้โอกาสผลิตภัณฑ์ NAWATTRA ได้ร่วมคัดเลือกและถูกจัดแสดงในงาน IP Fair 2018 ที่รวมสินค้านวัตกรรมที่จดทะเบียนด้านทรัพย์สินทางปัญญาครั้งใหญ่ประจำปี เมื่อวันที่ 6-8 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมา

ร่วมงานแสดงด้านเครื่องสำอาง ” ASEAN BEAUTY 2018 ”

ณ ไบเทค บางนา

บ.สยาม นวัตต จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้ประกอบการไทย ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อร่วมงานแสดงสินค้า ASEAN Beauty 2018 ระหว่างวันที่ 3-5 พ.ค. 61 ณ ศูนย์ไบเทค บางนา ซึ่งงานเป็นแสดงสินค้าด้านความงามและสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซี่ยน ที่บริการให้กับผู้ซื้อกว่า 40 ประเทศทั่วโลก

เข้าร่วมจัดแสดงโชว์ในงานเอ็กซ์โปด้านเครื่องสำอาง “Cosme Tokyo 2018” ณ เมืองชิบะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

บ. สยาม นวัตต จำกัด มีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมนำผลิตภัณฑ์ NAWATTRA นวัตกรรมต้านผมร่วง,ศรีษะล้านจากว่านมหาเมฆ โดยนักวิจัยไทย เข้าร่วมจัดแสดงโชว์ในงานเอ็กซ์โปด้านเครื่องสำอาง “Cosme Tokyo 2018” ที่ผ่านมา ณ เมืองชิบะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น……เพื่อเป็นการเผยแพร่สินค้าไทยและสมุนไพรไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในระดับนานาชาติ………..นำทีมโดยคุณกนกพงษ์ ม่วงศรี กรรมการผู้จัดการ, ดร.กมล ไชยสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ พร้อมทีมงาน

คว้ารางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 ในงานประชุมวิชาการ

“นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 17

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัยว่านมหาเมฆต้านศรีษะล้าน จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สามารถคว้ารางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 ในงานประชุมวิชาการ “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 17
ในงานมีการแข่งขันนำเสนอไอเดียต่อยอดผลงานวิจัยสู่ภาคเอกชนได้จริง และมีปาร์ตี้ตลาดนัดความคิดริมทะเลเพื่อเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัย รวมถึงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ต่อยอดจริงจากผลงานวิจัย………ซึ่งผลิตภัณฑ์ NAWATTRA ว่านมหาเมฆสกัดที่พัฒนาขึ้นจากงานวิจัย ก็ได้ถูกนำไปจัดแสดงโชว์ในงานดังกล่าวด้วยในเดือนมกราคมที่ผ่านมา